Nieuws

22-10-2020

Even in deze vakantie de aandacht op twee lopende acties waarmee jullie Alpha kunnen steunen!
Ten eerste is er de RABO club supoort actie, Als je lid bent van de RABO bank, kun je ook stemmen op Alpha, dus vergeet dit niet te doen!

En daarnaast de Grote Clubactie, waar jullie al heel goed je best voor doen!
We willen jullie graag attent maken op de website van deze actie, waar je jezelf als verkoper van deze loten kunt aanmelden en daarmee kans maakt op allerlei prijzen.
Zoals als je meer dan 40 loten verkoopt, dat je kans maakt op een Nintendo Switch en andere prijzen. Of als je samen met anderen meer dan 100 loten verkoopt, maakt Alpha kans op een teamprijs van 2000,- waar we natuurlijk voor jullie goed gebruik kunnen maken!

Bekijk het allemaal op www.clubactie.nl en schrijf je in!

Daarnaast is er ook nog een superlot te koop, dat betekent dat iemand (een bedrijf die dit kan gebruiken als advertentie kosten wellicht?) voor 150,- een lot koopt, dit zijn eigenlijk 50 loten in een groot lot. Meer informatie hierover is ook op de clubactie site te vinden.
Veel verdere verkoop succes en bedankt voor al jullie inzet!

25-08-2020

Vanaf 31 augustus beginnen de lessen weer! Voorlopig blijven de lestijden zoals ze vorig seizoen waren, dus we zien jullie hopelijk allemaal gezond en wel weer verschijnen op je eigen tijd en groep!

Wegens het leuke feit dat er een aantal zwangerschappen zijn, is Alpha wel heel dringend op zoek naar (hulp)trainsters of trainers. Mocht je affiniteit hebben met turnen, het leuk vinden om voor de groep te staan of op een andere manier iets kunnen betekenen, neem dan contact met ons op!

I.v.m. Corona mogen de ouders helaas NIET de zaal in, wij vragen of jullie onze Alphaatjes bij de deur willen afzetten en ophalen. Assistentes zullen de kinderen opvangen en eventueel helpen met omkleden.

Algemeen

Alpha is een gymnastiek- en turnvereniging en is aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Alpha streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van daartoe bevoegde leiding.

Alpha is niet actief tijdens schoolvakanties.

De contributieregeling is al volgt:

 • Kleuters tot 6 jaar op kleutergym € 105,00

 • Leden tot 16 jaar € 130,00

 • Leden vanaf 16 jaar € 140,00

 • Selectieleden 2 of 3 trainingen per week € 215,00

De betaling van de contributie geschiedt per jaar of halfjaar. Bij niet tijdig betalen wordt € 2,50 aan extra administratiekosten in rekening gebracht. Een tweede lidmaatschap kost € 90,00.

De rekeningnummers van Alpha zijn:
NL66RABO0140723072
NL05INGB0002090959

Afmelden als lid geschiedt schriftelijk of per mail.

Het clubtenue is blauw-wit turnpakje, witte turnschoentjes en witte sokjes voor de meisjes en een blauwe broek en een wit shirt voor de jongens. Deze zijn eventueel bij Alpha te verkrijgen (vermijd bij turnschoentjes gladde zooltjes).

Ook heeft Alpha een eigen trainingspak, dat voor € 55,00 alleen bij de club verkrijgbaar is. Het Alpha turnpakje is in alle maten verkrijgbaar in de gymzaal voor € 75,00. Een bijpassend broekje kost € 25,00 (samen voor € 90,00).

Programma

Maandag

17:45 - 19:30
Selectietraining - Jeanneke
19:30 - 20:30
Springen - Maartje en Jeanneke

Dinsdag

16:30 - 17:30
Opstapgroep turnen - Maike en Celine
17:30 - 18:30
Meisjesturnen - Maike en Celine
20:00 - 21:00
Damesconditietraining - Harry

Woensdag

16:15 - 18:00
Selectietraining - Maartje
18:00 - 19:00
Meisjesturnen - Maartje en Lisanne
19:00 - 20:00
Turnen meisjes voortgezet onderwijs - Maartje en Lisanne

Donderdag

16:15 - 18:00
Selectietraining - Wiebe
18:00 - 19:00
Jongensturnen - Wiebe

Zaterdag

10:00 - 11:00
Kleutergym - Jacqueline en Dena

Trainers

Maike

Alpha hoort al heel lang in mijn leven en in dat van ons gezin. Toen ik nog klein was, was turnen mijn droom, mijn sport. Helaas ging de turnvereniging failliet. En sinds Alpha kan ik de kennis van turnen doorgeven. Maar wat ik nog belangrijker vind is dat de kinderen het leuk vinden en blij zijn als ze weer kunnen komen turnen.

Maartje

Als kleutertje ben ik bij Alpha begonnen en heb sindsdien veel mooie en leuke dingen meegemaakt met en rond het turnen. Van persoonlijke en teamprestaties (diverse Nederlands Kampioenschappen in het springen) tot leuke, bijzondere uitjes en levenslange vriendschappen. Nu geef ik met plezier les aan diverse leeftijdsgroepen en help ze hopelijk om net zulke goede ervaringen te geven die ik heb gehad!

Wiebe

Levenlang lid, begonnen met kleutergym. Daarna bij de jongensgroep terecht gekomen. Altijd affiniteit met sport gehad en zodoende het cios en de a.l.o. afgerond. Geeft nu les aan de selectie en de jongensgroep van Alpha. Opdrukken blijft toch het leukste wat er is!

Jeanneke

Sinds mijn 7e jaar ben ik al lid van Alpha, begonnen bij de opstapgroep om vervolgens te mogen turnen in de selectie. Toen ik stopte bij de selectie ben ik eerst assistente geworden om daarna trainster te worden bij deze groep. Ik vind het geweldig om kinderen elementen te leren en ze vooruit te zien gaan. Daarom zul je mij ook op andere groepen wel eens tegenkomen waar ik dan weer assisteer.

Celine

Vanaf mijn 7 jaar ben ik lid van Alpha, eerst zelf gestart met turnen op dinsdag en later bij de middelbare scholieren tot ongeveer mijn 16 jaar. Na mijn assistencursus gehaald te hebben, werd ik assistente bij de dinsdaggroepen waar ik later ook trainster werd. Wat ik zo leuk vind aan turnles geven is op een creatieve manier jonge kinderen dingen te leren.

Jacqueline

Ik draai nu inmiddels 10 jaar de kleutergym en assisteer nu een jaar op de dinsdaggroep met heel veel plezier. Het allerleukste aan zowel de kleutergym en de dinsdaggroep vind ik om iedereen op zijn eigen niveau uit te dagen. Super om te zien als iemand weer een stukje verder is gekomen met een beweging die moeilijk, spannend of eng leek.

Robin

Sinds het jaar 2000 ben ik lid van Alpha. Waar ik als klein jongetje begon van 8 jaar bij het jongenturnen. Maar op latere leeftijd toch wilde switchen naar de springgroep. Ik ben destijds gestopt met het jongensturnen, maar wilde de groep wel blijven assisteren. In het assisteren vond ik mijn passie voor het lesgeven en ben a.d.h.v. verschillende opleidingen trainer geworden.

Iris

Vanaf ongeveer 2009 tot heden ben ik actief bij Alpha. Zowel als (selectie) turnster en als (inval) trainster.

Dena

Ik ben bij alpha begonnen als stage op de dinsdag bij de opstap groep. Toen mijn stage voorbij was ben ik blijven hangen. De dinsdag heb ik een paar jaar gedaan en toen ben ik overgestapt naar de zaterdag voor de kleuters. Dit doe ik dan ook al een aantal jaar met veel plezier!

Harry

Al vele jaren ben ik aan Alpha verbonden als trainer van de groep damesconditietraining. Na de grondoefeningen spelen we altijd een partij volleybal. Naast deze trainingen verleen ik ook hand- en spandiensten bij diverse activiteiten van de club. Zo help ik bijvoorbeeld altijd mee aan het versterken van de inwendige mens bij de activiteiten. Ik hoop, dat ik dit alles nog jaren kan doen.

Activiteiten

Naast de gebruikelijke wekelijkse trainingen organiseert Alpha een aantal zaken:

 • Er wordt deelgenomen aan de Grote Club Aktie

 • Ten tijde van Sinterklaas is daar aandacht voor in de zaal

 • De selectiegroepen nemen deel aan onderlinge wedstrijden tegen andere verenigingen

 • Als bindingsaktiviteit is er jaarlijks een turnmarathon

 • Elk jaar organiseert Alpha eenmaal voor alle leeftijdscategorieen clubkampioenschappen turnen en springen

 • Voor de selectie is er jaarlijks een herfst- of kerststage

 • Bij wijze van bindingsactiviteit houdt de selectie jaarlijks een poetsdag

 • Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering en een nieuwjaarsbijeenkomst

Incidenteel kan men bij Alpha de zaal (inclusief leiding) inhuren, bijvoorbeeld voor familie-activiteiten of verjaardagsfeestjes.

Eveneens incidenteel organiseert Alpha assistentencursussen, jurybijeenkomsten en wordt deelgenomen aan projecten als De Sportieve School, Sjors sportief, de Masters Trendweken e.d.

Sinds de plaatsing van een AED-apparaat stimuleert het bestuur deelname van zoveel mogelijk mensen aan instructiebijeenkomsten voor de bediening van dit levensreddende apparaat. Twee leden van de leiding beschikken over een geldig BHV certificaat.

Geschiedenis

Gymnastiekvereniging Alpha is opgericht op 9 augustus 1979. Dat gebeurde door het samengaan van een initiatief van de gemeente Oudenbosch en een van het toenmalige opbouwwerk. Een vijftal Oudenbosschenaren reageerde positief en besloot tot de oprichting van een gymnastiek- en turnvereniging in Oudenbosch. Dat waren Jan Bogaarts, Joop ten Broek, Thea Heemskerk, Miet de Wildt en Wim van Overveld. Laatstgenoemde werd de eerste voorzitter. De clubkleuren werden blauw-wit en de naam kwam voort uit een prijsvraag in het dorp. Het initiatief sloeg aan en binnen enkele weken hadden meer dan honderd leden zich aangemeld. Daarbij werden gevoegd de kleutergroepen en een groep damesturnen van het Opbouwwerk.

Om te kunnen beginnen was minstens een zaal nodig en na overleg met basisschool De Bukehof, De Vossenberg en de gemeente kon de nieuwe vereniging starten. Een meevaller was de medewerking van de Nederlandse Katholieke Gymnastiekbond om een Amerikaans/Canadese studententurnploeg naar De Beuk in Oudenbosch te halen voor een demonstratie topturnen. Een prachtige reclame voor de nieuwe club met de nodige publiciteit. Dat paste precies in het beleid van het eerste bestuur dat zich vooral ten doel stelde Alpha en de turnsport te promoten.

De groepen werden aanvankelijk door leerlingen van de PA De Vossenberg mee voorzien van leiding, maar al snel vonden ook andere trainers/sters de weg naar Alpha. Een beetje onder druk van een deel van de toenmalige gemeenteraad besloot het bestuur te kiezen voor het lidmaatschap van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (nu Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en naast de startsubsidie ontving Alpha al in het eerste jaar de normale verenigingssubsidie. Op sportief gebied was en is het beleid steeds gericht op recreatiesport. Plezier staat voorop en prestaties zijn meegenomen, maar komen op de tweede plaats. In de loop der jaren werd opgetreden in een heus circus, in openluchtdemonstraties, in een zwembad, zelfs in Polen. Er werd deelgenomen aan activiteiten van de turnbond zoals zomerkampen, de internationale Gymnaestrada (Olympisch stadion in Amsterdam), Rabocupwedstrijden, jazzdansfestijnen (jazzdemogyjada’s), jeugdspelmiddagen, Bart Boos (tv-demonstratie acrogym), cursusdagen turnbond, 4- en 5-kamp enz. enz.

Ook binnen de Zeeuws-Brabantse turnkring was Alpha actief. Wim van Overveld werd zelfs enige jaren kringvoorzitter. Reden voor de kring om hem later een diploma van verdienste te bezorgen naast de zilveren speld van verdienste van het KNGV. Bij het 25-jarig jubileum werd Maike, trainster en steunpilaar voor veel kinderen door de turnbond beloond met de zilveren speld van verdienste. Voor het leggen van contacten met andere verenigingen was het voorzitterschap van de Zeeuws-Brabantse turnkring voor Alpha wel handig. In Oudenbosch werd ook jarenlang samengewerkt met Daphnia bij het organiseren van een gezamenlijk jeugdbal met carnaval. Net zoals bij de meeste clubs was het zaak om ook uit eigen gelederen leiding te krijgen. Op dit moment lijkt dat aardig gelukt. Van de thans actieve acht trainers komen er zes uit eigen gelederen. Daarnaast heeft Alpha altijd gepleit voor deelnemen aan assistentencursussen, zodat een aantal (vooral) meisjes in de loop der jaren een diploma assistente turnen behaalde. Inmiddels organiseert Alpha wanneer daar behoefte aan is een eigen assistentencursus. Een andere zaak is het verkrijgen van voldoende juryleden. Inmiddels beschikt Alpha over enkele juryleden met recente brevetten van de KNGU.

Alpha streefde al jaren naar een eigen accommodatie en dat doel werd enige jaren geleden (2001) bereikt toen de gemeente Halderberge in het kader van de privatiseringsgedachte aan Alpha de exploitatie overdroeg van de gymzaal in de Beukenlaan te Oudenbosch. De eigen zaal werd stevig onder handen genomen en na een eerste verbouwing van een oude docentenkamer tot keuken en de hal tot ontmoetingsruimte werd in 2008 een uitbreiding van de berging middels een aanbouw in gebruik genomen. In 2009 werden de doucheruimtes geheel uitgebroken en gerenoveerd, waarbij opnieuw een kleine berging werd gerealiseerd. Samen met een ouder werd aan de buitenzijde van het gebouw een grote naamplaat bevestigd. Een schilderbeurt maakt de verbouwing compleet.

In 2012 was er plotseling sprake van de gemeente de zaal zou slopen en Alpha zou verplaatsen naar elders. Daartegen kwamen zeer veel inwoners in verzet. Er werden ruim 2000 handtekeningen opgehaald die in een protestmars onder massale deelname door de leden naar de commissievergadering in het gemeentehuis werden gebracht. Uiteindelijk is de sloop niet doorgegaan, omdat men alom inzag, dat dat echt kapitaalsvernietiging zou zijn en bovendien de plannen elders ook werden bijgesteld. Ter gelegenheid van Nederland Doet verrichtten in 2013 een deel van het college en een groot aantal raadsleden schilderwerkzaamheden in de gymzaal.

In de gymzaal werden de toiletruimtes geheel opnieuw betegeld en heringericht. Ook in de ontvangsthal werden enige aanpassingen doorgevoerd. Eind 2015 werd de totale verlichting in het complex vervangen door led-verlichting, soms met sensoren. Eind 2015 kreeg Alpha officieel de status van leerbedrijf.

De jaren daarna verliepen zonder grote bijzonderheden. In 2018 werd gestart met de voorbereiding van de van het 40-jarig jubileum in 2019. Diverse leden leverden goede prestaties bij de regionale turnwedstrijden en bij de kampioenschappen van Zuid-Nederland. Eind juli 2019 werd het 40-jarig jubileum gevierd, o.a. met een receptie en een uitgebreid jubileumboek. Er werd gekeken of de zaal al voldoende duurzaam is ingericht. Kranen met automatische stop, led-verlichting, isolatie, nieuwe ketels zijn daarvan voorbeelden. In 2020 werd de aanbreng van zonnepanelen onderzocht. Door de corona-crisis kon Alpha enkele maanden de zaal niet gebruiken. In de laatste weken van het seizoen werd op het plein achter de gymzaal gesport.

Contact

Bezoekadres
Beukenlaan 3
4731 CD Oudenbosch

Postadres
Kade 19
4731 KR Oudenbosch

0165 - 313317
06 - 23605166
info@alpha-oudenbosch.com